Training en certificering consultants

Lean management filosofie in de logistiek

Tilburg University heeft een methodiek ontwikkeld om de innovatiekracht van logistieke operaties structureel te vergroten. Deze methodiek is een implementatietraject waarin logistieke operaties vertrouwd worden gemaakt met de basisprincipes van de lean management filosofie en de daaraan gerelateerde tools. 

Werken aan continu verbeteren

De methodiek kent een integrale aanpak. U als Lean Logistiek coach begeleidt de logistieke operatie bij de start van de lean journey. Het streven is om de innovatiekracht van met name mensen op de werkvloer structureel te mobiliseren. Door continu aandacht te besteden aan het verbeteren van processen door de werkvloer, komt de innovatiekracht van de operatie structureel op een hoger plan. Bij verbeteringen op de werkvloer moet u denken aan:

 • Magazijnruimte reductie tot 30%
 • Reductie orderpicking met een uur per dag door slimmere inrichting
 • Besparing op transport en planning tot 5%
 • Productiviteitsverbetering op een procesonderdeel tot soms zelfs boven de 100%
 • Veilige werkomgeving (koppeling aan bijvoorbeeld ISO normering)
 • Verbetering van betrouwbaarheid dienstverlening door minder fouten

Dit zijn een aantal van de bereikte verbeteringen welke zijn behaald door met mensen op de werkvloer aan de slag te gaan met het zoeken naar verbeteringen en implementeren van oplossingen. Deze aanpak leidt niet alleen tot verbetering van de efficiëntie en kwaliteit maar ook tot meer werktevredenheid. Door de medewerkers zelf deze verbeteringen te laten identificeren en oplossingen te laten implementeren worden medewerkers steeds meer eigenaar van hun eigen proces wat de motivatie op de werkvloer ten goede komt.

Verwacht mag worden dat met het meedoen aan het Lean Logistiek traject logistieke operaties in de eerste jaren een productiviteitsverbetering halen van 5 à 10% per jaar. 

Opzet van de methodiek

In een groep van 4 tot 6 bedrijven werkt u aan een implementatietraject van 1 tot 2 jaar. Hierin ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid en interactie met tussen de bedrijven. Elk bedrijf moet bij de start van het traject een lean facilitator aanwijzen. Deze persoon gaat met ondersteuning van u binnen de logistieke operatie aan de slag met de nieuwe management benadering. Elk jaar wordt een benchmark gemaakt van de gehele operatie op basis waarvan een verbeteragende wordt opgesteld. Het bedrijf gaat op basis van de verbeteragenda aan de slag met de lean tools. De ervaringen met de verschillende tools en het verandertraject worden besproken in interactieve bijeenkomsten. In het eerste jaar zal de lean facilitator veel begeleiding krijgen om zo vertrouwd te raken met de lean management filosofie. Na verloop van tijd zal de nadruk steeds meer komen op interactie tussen deelnemende bedrijven.

Thema’s implementatie traject

In het eerste jaar ligt de focus op het werken met de benchmark analyse en het realiseren van een basis om een goede start te maken met de lean journey. Daarbij wordt vooral gewerkt aan het uitwerken van werkstandaarden binnen de logistieke operatie. In het tweede jaar wordt eenzelfde cyclus doorlopen waarbij de focus ligt op de lean pull/flow principes en borging van de nieuwe management benadering binnen de organisatie. In daaropvolgende jaren kunnen bedrijven in discussiegroepen aangesloten blijven in het netwerk van logistiek dienstverleners die de L-LogiC methode hebben toegepast en daarin door blijven gaan.

Jaar 1: Lean basis Jaar 2: Lean vervolg Intervisietraject:
Bedrijf benchmark analyse Benchmark analyse Discussie / intervisie groep
Lean management filosofie Flow / pull benadering Audits
Lean basis tools Borging management filosofie  

Wat doe je als coach?

Als Lean Logistiek coach verzorg je hoofdzakelijk de training en begeleiding van de lean facilitator.  Je traint de lean facilitator de werkvloer aan te sturen volgens de lean management principes gebruik makend van de gerelateerde lean basis tools (5S, Visual Management en Kaizen). De lean facilitators gaan aan de slag met de gegeven opdrachten. In het interactieve deel van de bijeenkomsten is je rol de discussie tussen de bedrijven te faciliteren. Naast deze bijeenkomsten bezoek je op gezette tijden de logistieke operatie om de voortgang binnen het bedrijf te bespreken. Na verloop van tijd zal je steeds meer sparringspartner zijn voor de lean facilitator. Om discussie en uitwisseling van ideeën te stimuleren wordt gebruik gemaakt van een forum op de web-site van L-LogiC.

Wat biedt L-LogiC u?

Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen werkt L-LogiC met gecertificeerde coaches. L-LogiC biedt de Lean Logistiek coach:

 • Gevalideerde methodiek
 • Training in de methodiek
 • Begeleiding bij de eerste trajecten
 • Benchmark analyse/ondersteuning
 • Web-site toegang / ondersteuning
 • Sparringspartner
 • Terugkomdagen
 • Netwerk bedrijven en instanties rond L-LogiC

Wat is de CV van de Lean Logistiek Coach?

De methodiek is sterk gericht op het toepassen van de basisprincipes van lean management op de werkvloer. Dit betekent dat wij van u verwachten dat u een sterke affiniteit heeft met de logistieke werkvloer. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die als coach naast de lean facilitator kunnen staan. Daarbij verwachten wij dat u in staat bent het verandertraject binnen een operatie van 50 tot 200 honderd man goed te kunnen overzien.

Geïnteresseerd?

Wilt u als gecertificeerd Lean Logistiek coach aan de slag, neem dan contact op met L-LogiC:

T 013 2032074
M 06 835444 14
E contact@l-logic.nl