Trainingen

In een groep van 4 tot 6 bedrijven doorloopt de hier beschreven componenten in een verandertraject van 1 tot 2 jaar. Nadruk op zelfwerkzaamheid en interactie met andere bedrijven.

  • Benchmark Analyse Logistiek

    Benchmark Buble Chart Voor de start van de lean journey is het van belang dat een gedegen benchmark analyse wordt gemaakt van uw logistieke operatie. Uw logistieke operatie wordt gestaafd aan soortgelijke logistieke operaties. Op basis van de benchmark analyse wordt een verbeteragenda opgesteld. Deze analyse wordt jaarlijks herhaald waardoor u inzicht krijgt in de verbeteringen binnen uw organisatie.

  • Lean Basis logistieke operaties

    Verbeteren, iedereen, commitment, bottom-up, continu, overzicht, waarde, klant, leren, systematiseren, standaarden, teams, communiceren, structuur, opruimen, veiligheid, ISOIn het Lean Basis traject werkt u aan het overzichtelijk maken van de werkvloer. Centraal punt in allerlei discussies rond verbeteringen in het proces is het creëren van gemeenschappelijke werkstandaarden. Het gezamenlijk beschrijven van processen is een eerste stap in het verbeteren van de productiviteit. Met name 5S en Visual Management helpen om tot een goed georganiseerde werkvloer te komen waarin voor iedereen duidelijk is wat er op de werkvloer moet gebeuren (afwijkingen worden bijvoorbeeld meteen gezien). Zo wordt meer overzicht en rust op de werkvloer verkregen. De ervaring leert dat met het goed invoeren van de lean basis de logistieke operatie een showcase is voor potentiële klanten.

  • Lean Pull / Flow logistieke operaties

    Continu, iedereen, verbeteren, klant, service, kwaliteit, borgen, cultuur, capaciteit, stromen, routines, integraal, planning, autonomie, lead-timeIn het Lean Logistiek traject Pull / Flow gaat u werken aan het verbeteren van de planning en aansturing van uw logistieke operatie. Nadat de werkstandaarden samen met 5S en Visual Management een goed overzicht hebben gecreëerd op de werkvloer kan de lean journey vervolgd worden. Door de standaardisering kan nu gewerkt worden aan de verbetering van de processen en de aansturing hiervan. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vergaande automatisering van de aansturing. Belangrijk doel in proces- / werkaansturing is het creëren van stabiliteit. Variaties leiden tot stress in de organisatie waardoor de mogelijkheid tot fouten snel toeneemt.