Lean Pull / Flow logistieke operaties

In het Lean Logistiek traject Pull / Flow gaat u werken aan het verbeteren van de planning en aansturing van uw logistieke operatie. Nadat de werkstandaarden samen met 5S en Visual Management een goed overzicht hebben gecreëerd op de werkvloer kan de lean journey vervolgd worden. Door de standaardisering kan nu gewerkt worden aan de verbetering van de processen en de aansturing hiervan. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vergaande automatisering van de aansturing. Belangrijk doel in proces- / werkaansturing is het creëren van stabiliteit. Variaties leiden tot stress in de organisatie waardoor de mogelijkheid tot fouten snel toeneemt.

De pull / flow principes in de lean management benadering zorgen voor een verbetering van planning en procesaansturing. Implementatie van deze lean principes is zeker geen sinecure. Voorwaarde is dat de communicatie / afstemming tussen planners en uitvoerders optimaal functioneert.

Pull/ Kanban

Kanban is één van de vele methodes die gebruikt worden om "pull-based planning and control" toe te passen, één van de eigenschappen van JIT. Kanban is echter een systeem om te signaleren. Zoals de betekenis van het woord kanban het zelf zegt, is kanban signaleren met kaartjes (of iets dergelijks) wanneer een item nodig is.

Flow

Het doel van lean manufacturing is om deze ‘waardestroom’ zo groot mogelijk te maken. Vaak blijkt het dan slim om materialen, documenten en/of (half)fabrikaten in een zo gelijkmatig mogelijke stroom door het bedrijf te laten bewegen.