Lean Logistiek journey

Start lean journey logistieke operaties

Hoe wordt de lean journey gestart?​

Centraal in allerlei discussies rond verbeteringen in het proces en veranderingen in de organisatie is het creëren van een gemeenschappelijke werkstandaard. Dit maakt het structureel verbeteren of veranderen van processen mogelijk. Nieuwe ideeën krijgen een blijvend karakter.

Door alleen al gezamelijk werkbeschrijving op te stellen wordt een eerste verbetering in productiviteit bereikt. Bovendien krijgt iedereen goed inzicht in het totale werkproces, wat onderling begrip vergroot.

Met name 5S en Visual Management helpen om tot een goed georganiseerde werkvloer te komen waarin voor iedereen duidelijk is wat er op de werkvloer moet gebeuren (afwijkingen worden bijvoorbeeld meteen gezien). Dit heeft tot resultaat dat er meer rust op de afdeling komt.

De standaarden zijn niet bedoeld om alles tot in het kleinste detail vast te leggen en mensen te beperken tot een radartje in de grote machine. Ze moeten fungeren als communicatiemiddel. De standaarden maken het mogelijk om gezamenlijk te discussiëren over mogelijke verbeteringen.

Pas als de werkvloer en alles daaromheen goed georganiseerd is (bijvoorbeeld de communicatie / afstemming tussen planning en werkvloer) kan gewerkt worden aan de pull/flow principes. Deze principes zijn gericht op het verbeteren van werkaansturing en inbound- / outboundstromen. Daarbij valt te denken aan kanbansystemen.

De lean journey is never ending dus daarna zijn nog allerlei opties mogelijk voor verbeteringen.

Opzet van de methodiek?

In een groep van 4 tot 6 bedrijven werkt u aan een verandertraject van 1 tot 2 jaar. Hierin ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid en interactie met andere bedrijven. Elk bedrijf moet bij de start van het traject een lean facilitator aanwijzen. Deze persoon gaat met ondersteuning van de Lean Logistiek Coach binnen het bedrijf aan de slag met de nieuwe management benadering. Bij de start van elk jaar wordt een benchmark gemaakt. Hierin wordt uw operatie afgezet tegen soortgelijke operaties. Op basis daarvan wordt een verbeteragenda opgesteld voor uw operatie. Op basis van de verbeteragenda gaat uw lean facilitator aan de slag met de lean tools. In het eerste jaar zal de lean facilitator veel begeleiding krijgen om zo vertrouwd te raken met de lean management filosofie en de bijbehorende instrumenten. Na verloop van tijd zal de nadruk steeds meer komen op interactie tussen deelnemende bedrijven.

Thema’s implementatie traject

Jaar 1: Lean basis

Bedrijf benchmark analyse

Lean management filosofie

Lean basis tools

Jaar 2: Lean vervolg

Benchmark analyse

Flow / pull benadering

Borging management filosofie

Intervisietraject:

Discussie / intervisie groep

Audits