Lean Basis logistieke operaties

Hoe wordt de lean journey gestart?

Centraal punt in allerlei discussies rond verbeteringen in het proces is het creëren van gemeenschappelijke werkstandaarden. Het gezamenlijk beschrijven van processen is een eerste stap in het verbeteren van de productiviteit. Met name 5S en Visual Management helpen om tot een goed georganiseerde werkvloer te komen waarin voor iedereen duidelijk is wat er op de werkvloer moet gebeuren (afwijkingen worden bijvoorbeeld meteen gezien). Zo wordt meer overzicht en rust op de werkvloer verkregen. De ervaring leert dat met het goed invoeren van de lean basis de logistieke operatie een showcase is voor potentiële klanten.

Het structureel verbeteren van werkstandaarden wordt binnen lean management filosofie gedaan in Kaizen-events. Deze tool vormt een centraal element in de uitvoering van de lean management filosofie. Bij de start van uw lean journey wordt u vertrouwd gemaakt met deze tool.

Kaizen

Een betere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is "uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier." Datgene wat uiteen gehaald wordt is meestal een proces, een systeem, een product of een dienst.

Waar binnen veel bedrijven al regelmatig met verbetergroepjes wordt gewerkt gaat Kaizen verder. Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan procesverbetering. Het is ook een proces dat, wanneer correct uitgevoerd, de werkplaats menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen de verspillingen in een proces te zien en te elimineren.

Om Kaizen tot een dagelijkse routine te maken is intensieve training en begeleiding van mensen op de werkvloer nodig. Als een organisatie dit als routine heeft, leidt dit tot vele kleine verbeteringen op de werkvloer.

5S

5S is een lean manufacturing concept dat refereert aan vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde "schoonmaak" beschrijven. Deze Japanse begrippen met hun Nederlands equivalent zijn:

  • Seiri (Scheiden)
  • Seiton (Schikken)
  • Seisō (Schoonmaken)
  • Seiketsu (Standaardiseren)
  • Shitsuke (in Stand houden of Systematiseren)

Het 5S-systeem streeft een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats na. Dit maakt het mogelijk bedrijfsprocessen met behulp van andere lean tools op een hoger niveau te brengen.

Het concept is in zijn idee eenvoudig, maar de praktijk bewijst keer op keer dat het invoeren van een dergelijk systeem tijd kost en moeilijk is vast te houden. Veel bedrijven hebben bijvoorbeeld al wel standaardwerken liggen, maar deze worden in veel gevallen op de werkvloer niet toegepast.

Visual Management

Visual Management betekent het tastbaar en zichtbaar maken van alle processen binnen een bedrijf. Door toepassing van Visual Management is de werkvloer overzichtelijk en zijn de processen duidelijk voor iedereen. Visual Management biedt vele voordelen. U zult tijd, ruimte en kosten besparen door uw werkvloer, materialen en alle processen duidelijk te visualiseren.

Om Visual Management goed uit te voeren zal veel aandacht moeten worden besteed aan wat wel en wat niet visueel helder moet worden gemaakt en hoe. Het vergt enige  ervaring / training om op de juiste manier met Visual Management aan de slag te gaan.