Benchmark Analyse Logistiek

Voor de start van de lean journey is het van belang dat een gedegen benchmark analyse wordt gemaakt van uw logistieke operatie. Uw logistieke operatie wordt gestaafd aan soortgelijke logistieke operaties. Op basis van de benchmark analyse wordt een verbeteragenda opgesteld. Deze analyse wordt jaarlijks herhaald waardoor u inzicht krijgt in de verbeteringen binnen uw organisatie.

In de benchmark analyse wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van de organisatie. Dit wordt gedaan met vier gestandaardiseerde analyse tools van L-LogiC:

 • Productiviteit Benchmark Analyse (PBA)
 • Persoon Werk Analyse (PWA)
 • Klant Proces Analyse (KPA)
 • Value Stream Mapping (VSM)

De eerste drie analyses zijn organisatiebreed en worden gebruikt om uw logistieke operatie af te zetten tegen soortgelijke operaties. De VSM richt zicht op een specifieke product- / klantstroom.

De analyses worden uitgevoerd met ondersteuning vanuit L-LogiC. De Lean Logistiek Coach (LLC) traint de lean facilitator in het werken met de L-LogiC analyse tools en ondersteunt in het opstellen van de verbeteragenda. Op basis van de analyse wordt een rapport opgesteld.

Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De analyse tools en rapporten worden aangeboden op het gesloten gedeelte van de web-site www.L-LogiC.nl.

   Productiviteit Benchmark Analyse

   In de Productiviteits Benchmark Analyse (PBA) wordt uw operatie gestaafd aan andere soortgelijke operaties in de database van L-LogiC. De PBA wordt voor een drietal doelstellingen gebruikt:

   • Benchmarken productiviteit
   • Bepalen van efficiĆ«ntie van een specifieke operatie
   • Identificeren van het verbeterpotentieel

   De gebruikte techniek maakt het mogelijk op basis van verschillende typen van inputs en verschillende typen van outputs een vergelijking te maken. U krijgt een totaalscore voor uw operatie ten opzichte van de groep. 

   Vervolgens wordt aan de hand van de deelefficiĆ«nties bekeken hoe u scoort voor de verschillende inputs/output combinaties. Op basis daarvan kunt u zien op welke inputs u zich moet richten bij het verbeteren van de processen.

   Persoon Werk Analyse

   Het doel van de Persoon Werk Analyse (PWA) is inzicht verschaffen in de afstemming (fit) tussen mens en taak. Mensen hebben een behoefte ten aanzien van de verschillende aspecten van het werk. Zij willen graag dat het werk aan die behoefte voldoet.

   Een goede afstemming van de behoefte van de mens in zijn werk en de taak die zij krijgen, uit zich in een positief effect op het welbevinden van de mens. Men wordt op het juiste niveau uitgedaagd. Dit leidt tot goede motivatie en meer tevredenheid. Daardoor wordt de taak beter uitgevoerd wat leidt tot een grotere productiviteit van uw medewerkers.

   De PWA stelt u in staat een goed beeld te krijgen van de behoefte die er is bij uw medewerkers. Op basis daarvan is het mogelijk om bij het opstellen van de verbeteragenda rekening te houden met de behoefte van de medewerkers. In de verbeteragenda zal dit zich uiten in taken en verantwoordelijkheden die medewerkers krijgen.

   Klant Proces Analyse

   In de lean management filosofie is de focus op de klant van cruciaal belang. De operatie moet alleen die activiteiten uitvoeren waarvoor de klant wil betalen. Met de Klant Proces Analyse krijgt u een goed beeld van wat de klant wil en welke onderdelen van uw processen daartoe bijdragen.

   In de Klant Proces Analyse (KPA) wordt bekeken in hoeverre de prestatiemeting is geformaliseerd. Met behulp van de KPA methodologie wordt de klantwens in kaart gebracht voor de verschillende klanten (-groepen) en hoe dit zich verhoudt tot andere organisaties. Op basis hiervan bent u in staat verbeteringen te identificeren die bijdragen aan hogere klanttevredenheid. Bij een verdere analyse wordt dit uitgewerkt naar verschillende prestatie-indicatoren.

   Value Stream Mapping

   Een value stream map (VSM) is een tool om processen, materiaalstromen en informatiestromen zichtbaar te maken en te analyseren. Een VSM is een uitgebreide analyse en wordt samengesteld met behulp van 3 soorten data:

   • Observaties: registreren processtappen
   • Interviews: inzicht aard van de werkzaamheden
   • Kwantitatieve data: bewerkingstijden en wachttijden, hoeveelheden materialen en capaciteit

   Op basis van deze analyse krijgt u goed zicht op waar in het proces verbeteringen mogelijk zijn.